Šamanova dcéra

Príbeh o indiánoch z kmeňa Apache, ktorí sa bránili útokom kovbojov. Šamanova dcéra bola veľmi rozvážna a múdra. S jej pokojnou povahou dokázala skrotiť napätie a dosiahnuť mier.
Autor: Johny Boundaries

Pridané: 14.6.2020

Dĺžka: Krátka rozprávka, 1035 slov

ISBN: 978-80-973683-5-7

Dielo je chránené autorským právom. Akékoľvek vytváranie kópií na komerčné účely je zakázané. Viac tu. 

Šamanova dcéra

o Radka Matušková | audio nahrávka

Apache je kmeň severoamerických Indiánov, ktorí si pokojne žili vo svojej osade, kočovali a spoznávali bohatstvo prírody. Mladá Indiánka Biela medvedica rada nasávala vedomosti od svojho otca, ktorý bol v kmene šamanom.

Ich pokojný život narušil až príchod moderného človeka na ich územie. Čoraz viac rozpínajúca sa komunita kovbojov si zaberala územie v každom kúte Ameriky. Bez ohľadu na pôvodných obyvateľov pustošili a ničili indiánske rezervácie. Stavali svoje drevené mestečká a budovali sieť železníc. Toto rozťahovanie začalo zasahovať aj do teritória kmeňa Apache. Kovboji ich vytláčali zo svojich rezervácií, unášali mladých Indiánov a nútili ich tvrdo pracovať na svojej železničnej trati. Mladé Indiánky využívali na domáce práce.

Náčelník kmeňa Apache „Sediaci býk“ zvolal všetkých Indiánov k veľkému ohňu. Miestny šaman, ktorý sa volal „Biele pierko“, pripravoval nápoj, z ktorého sa mali všetci napiť, aby mali jasnejšie myšlienky. Pri práci mu pomáhala jeho dcéra Biela medvedica. Náčelník hlasno zvolal a všetci si posadali okolo ohňa. Trikrát hlasno zakričali: „Hu huhuhuhu.“ A začali si kolovať v kruhu čašu, z ktorej pili nápoj a fajčili veľkú fajku. „Musíme zastaviť kovbojov, ktorí kradnú územia, ničia osady, z našich bratov si robia otrokov a z našich žien upratovačky. Kmeň Apache sa nikdy nepodriadi takémuto systému,“ hrdo prehovoril náčelník Sediaci býk. Po jeho pravici sedel šaman Biele pierko a tiež prehovoril: „Včera v noci som mal videnie a videl som bieleho muža v koženom klobúku, ako zapaľuje našu osadu.“ Celý kmeň sa preľakol. „Nebojte sa. Strach je choroba, neťahajme ho medzi nás,“ prehovorila šamanova dcéra Biela medvedica. Tá vedela vždy s chladnou hlavou múdro poradiť.

Sotva dohovorila, vyrútil sa z diaľky snehobiely kôň, ktorý niesol jedného z ich bratov. Bol na smrť preľaknutý a ledva lapal po dychu. Zosadol z koňa a posadil sa k ostatným k ohňu. Podali mu čašu s nápojom a fajku na upokojenie. „Upokoj sa a povedz nám, čo ťa tak vyľakalo,“ prehovorila šamanova dcéra Biela medvedica. „Bol som za hranicami územia Apache, až tam, kde slnko večer odchádza na spánok. Až za pohorím Medvedia hlava, kde som videl koče bielych tvárí. Boli ich aspoň tri stovky. Niesli so sebou sudy pušného prachu a plné koče zbraní. Odhadujem, že kým slnko jedenkrát obehne oblohu a mesiac osvieti prériu, bude ich konvoj v našej osade.“ „Kovboji sa blížia. Budeme bojovať a budeme chrániť naše územie, našich bratov, ženy a deti,“ statočne dodal náčelník Sediaci býk. Za úsvitu Indiáni pripravovali nástrahy. Vykopávali diery, ktoré potom prikryli suchým lístím, brúsili šípy a na horúcom ohni tvarovali hroty šípov. Ženy a deti schovali v ďalekej jaskyni, aby ich ochránili. Zostala len šamanova dcéra, ktorá statočným Indiánom pripravovala uspávacie šípky. Slnko prešlo celou oblohou a stratilo sa za horizontom. Mesiac osvietil oblohu a statoční Indiáni z kmeňa Apache boli pripravení. V diaľke sa prášilo z kolies kočov a ozýval sa mohutný dupot koní, na ktorých sa niesli kovboji. Rútili sa hlasno k rezervácii Apache. Ako sa približovali, začali padať prvé kone a koče s kovbojmi do veľkých jám, ktoré boli zakryté lístím. Bola to pasca a fungovala perfektne. Strhla sa bitka a Indiáni vyliezli z úkrytov. Bojovali statočne. Šamanova dcéra Biela medvedica sa schovala v stane a z úzkej trubičky fúkala uspávacie šípky do kovbojov. Ale kovboji si ju všimli, prikradli sa do stanu a navliekli jej na hlavuvrece. Nasadli na kone a utekali späť so vzácnou korisťou. Indiáni sa chvíľu radovali, že sa im podarilo kovbojov zastrašiť, ale šaman si všimol, že jeho dcéra bola zajatá kovbojmi. Padol na kolená a horko zaplakal. Podišiel k nemu náčelník, chytil ho za rameno a šepol: „Privedieme ju späť domov.“ A plným hrdlom vykríkol „Hu huhuhuhu.“ Indiáni vyskočili na kone a dali sa do sledovania kovbojov. Keďže v stopovaní boli majstri, držali sa teplej stopy. Kovboji dorazili do svojho dočasného tábora pod Medveďou hlavou. Zajatú šamanovu dcéru hodili do malej klietky, bez vody a jedla. Všetci začali hodovať a tešili sa zo vzácneho úlovku. To ešte netušili, že ich Indiáni z kopca pozorovali a čakali na správny moment. S pokročilejším časom začali kovboji zaspávať. Napokon zaspal aj posledný a oheň pomaly vyhasínal. Vtedy Indiáni potichu zliezli z hory. Vnikli do tábora a bojovým pokrikom prepadli spiacich kovbojov. Strhla sa ďalšia bitka, v ktorej už mali prevahu Indiáni. Jeden z ostrých šípov zasiahol mladého kovboja do pravej nohy. V bolestiach sa zvalil na zem. Dopadol vedľa klietky, v ktorej bola uväznená šamanova dcéra Biela medvedica. „Mladý kovboj, ak ma vyslobodíš, môžem ti pomôcť. Môj otec je šaman a odovzdal mi veľa vedomostí o sile prírody. Pripravím ti rýchly obklad zo zmesi rastlín a kvetov, ktoré ťa zbavia bolesti a zachránia ti nohu,“ prehovorila Biela medvedica. A mladý kovboj v strachu, že príde o svoju nohu, súhlasil. Odomkol klietku a pustil ju von. Biela medvedica splnila svoj sľub. Nazbierala potrebné listy a kvety, vytlačila z nich extrakt pomocou kameňa a namastila mu ranu. Vytiahla malú ihlu, nahriala ju na ohni a dieru v nohe zašila. Bolesti prešli, krvácanie sa zastavilo. Rana bola stabilizovaná. Mladý kovboj bol Bielej medvedici vďačný a niekoľkokrát sa jej poďakoval. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Veľmi mi to pomohlo. Vy Indiáni nie ste takí zlí, ako hovoria starší kovboji. Mimochodom, volám sa Joe,“ predstavil sa. „Vaše obsadzovanie území je bezvýznamné, môžete si zabrať nejaké voľné územia a našu osadu nechať na pokoji,“ prehovorila Biela medvedica. Joe sa zamyslel a súhlasil. Vzal mladú Indiánku za ruku a postavil sa v strede bojiska. Indiáni a kovboji prestali bojovať a upriamili pohľad na mladého kovboja, ako sa drží za ruku so šamanovu dcérou. „Prestaňte bojovať. Kmeň Apache je dobrosrdečný. Nezaslúži si pustošenie svojich osád. Predsa si môžeme nájsť územie, ktoré nepatrí nikomu a tam postavíme sieť železníc. Nemusíme ničiť iný domov kvôli našim túžbam,“ vysvetľoval mladý Joe. Podišiel k nim generál kovbojov. „Myslím si, že tento mladík má pravdu,“ povedal a presunul sa k náčelníkovi Apache. Podal mu ruku na znak mieru. Indiáni mier prijali a kovboji sa stiahli. Opustili osadu Indiánov a našli si neutrálne miesto pre svoju sieť železníc.

Šamanova dcéra Biela medvedica ukázala, že sa netreba báť spraviť prvý krok. Práve ten sa v živote robí najťažšie. Aj dve rozdielne kultúry môžu spoločne fungovať, ak budú rešpektovať záujmy toho druhého.

Apache je kmeň severoamerických Indiánov, ktorí si pokojne žili vo svojej osade, kočovali a spoznávali bohatstvo prírody. Mladá Indiánka Biela medvedica rada nasávala vedomosti od svojho otca, ktorý bol v kmene šamanom.

Ich pokojný život narušil až príchod moderného človeka na ich územie. Čoraz viac rozpínajúca sa komunita kovbojov si zaberala územie v každom kúte Ameriky. Bez ohľadu na pôvodných obyvateľov pustošili a ničili indiánske rezervácie. Stavali svoje drevené mestečká a budovali sieť železníc. Toto rozťahovanie začalo zasahovať aj do teritória kmeňa Apache. Kovboji ich vytláčali zo svojich rezervácií, unášali mladých Indiánov a nútili ich tvrdo pracovať na svojej železničnej trati. Mladé Indiánky využívali na domáce práce.

Náčelník kmeňa Apache „Sediaci býk“ zvolal všetkých Indiánov k veľkému ohňu. Miestny šaman, ktorý sa volal „Biele pierko“, pripravoval nápoj, z ktorého sa mali všetci napiť, aby mali jasnejšie myšlienky. Pri práci mu pomáhala jeho dcéra Biela medvedica. Náčelník hlasno zvolal a všetci si posadali okolo ohňa. Trikrát hlasno zakričali: „Hu huhuhuhu.“ A začali si kolovať v kruhu čašu, z ktorej pili nápoj a fajčili veľkú fajku. „Musíme zastaviť kovbojov, ktorí kradnú územia, ničia osady, z našich bratov si robia otrokov a z našich žien upratovačky. Kmeň Apache sa nikdy nepodriadi takémuto systému,“ hrdo prehovoril náčelník Sediaci býk. Po jeho pravici sedel šaman Biele pierko a tiež prehovoril: „Včera v noci som mal videnie a videl som bieleho muža v koženom klobúku, ako zapaľuje našu osadu.“ Celý kmeň sa preľakol. „Nebojte sa. Strach je choroba, neťahajme ho medzi nás,“ prehovorila šamanova dcéra Biela medvedica. Tá vedela vždy s chladnou hlavou múdro poradiť.

Sotva dohovorila, vyrútil sa z diaľky snehobiely kôň, ktorý niesol jedného z ich bratov. Bol na smrť preľaknutý a ledva lapal po dychu. Zosadol z koňa a posadil sa k ostatným k ohňu. Podali mu čašu s nápojom a fajku na upokojenie. „Upokoj sa a povedz nám, čo ťa tak vyľakalo,“ prehovorila šamanova dcéra Biela medvedica. „Bol som za hranicami územia Apache, až tam, kde slnko večer odchádza na spánok. Až za pohorím Medvedia hlava, kde som videl koče bielych tvárí. Boli ich aspoň tri stovky. Niesli so sebou sudy pušného prachu a plné koče zbraní. Odhadujem, že kým slnko jedenkrát obehne oblohu a mesiac osvieti prériu, bude ich konvoj v našej osade.“ „Kovboji sa blížia. Budeme bojovať a budeme chrániť naše územie, našich bratov, ženy a deti,“ statočne dodal náčelník Sediaci býk. Za úsvitu Indiáni pripravovali nástrahy. Vykopávali diery, ktoré potom prikryli suchým lístím, brúsili šípy a na horúcom ohni tvarovali hroty šípov. Ženy a deti schovali v ďalekej jaskyni, aby ich ochránili. Zostala len šamanova dcéra, ktorá statočným Indiánom pripravovala uspávacie šípky. Slnko prešlo celou oblohou a stratilo sa za horizontom. Mesiac osvietil oblohu a statoční Indiáni z kmeňa Apache boli pripravení. V diaľke sa prášilo z kolies kočov a ozýval sa mohutný dupot koní, na ktorých sa niesli kovboji. Rútili sa hlasno k rezervácii Apache. Ako sa približovali, začali padať prvé kone a koče s kovbojmi do veľkých jám, ktoré boli zakryté lístím. Bola to pasca a fungovala perfektne. Strhla sa bitka a Indiáni vyliezli z úkrytov. Bojovali statočne. Šamanova dcéra Biela medvedica sa schovala v stane a z úzkej trubičky fúkala uspávacie šípky do kovbojov. Ale kovboji si ju všimli, prikradli sa do stanu a navliekli jej na hlavuvrece. Nasadli na kone a utekali späť so vzácnou korisťou. Indiáni sa chvíľu radovali, že sa im podarilo kovbojov zastrašiť, ale šaman si všimol, že jeho dcéra bola zajatá kovbojmi. Padol na kolená a horko zaplakal. Podišiel k nemu náčelník, chytil ho za rameno a šepol: „Privedieme ju späť domov.“ A plným hrdlom vykríkol „Hu huhuhuhu.“ Indiáni vyskočili na kone a dali sa do sledovania kovbojov. Keďže v stopovaní boli majstri, držali sa teplej stopy. Kovboji dorazili do svojho dočasného tábora pod Medveďou hlavou. Zajatú šamanovu dcéru hodili do malej klietky, bez vody a jedla. Všetci začali hodovať a tešili sa zo vzácneho úlovku. To ešte netušili, že ich Indiáni z kopca pozorovali a čakali na správny moment. S pokročilejším časom začali kovboji zaspávať. Napokon zaspal aj posledný a oheň pomaly vyhasínal. Vtedy Indiáni potichu zliezli z hory. Vnikli do tábora a bojovým pokrikom prepadli spiacich kovbojov. Strhla sa ďalšia bitka, v ktorej už mali prevahu Indiáni. Jeden z ostrých šípov zasiahol mladého kovboja do pravej nohy. V bolestiach sa zvalil na zem. Dopadol vedľa klietky, v ktorej bola uväznená šamanova dcéra Biela medvedica. „Mladý kovboj, ak ma vyslobodíš, môžem ti pomôcť. Môj otec je šaman a odovzdal mi veľa vedomostí o sile prírody. Pripravím ti rýchly obklad zo zmesi rastlín a kvetov, ktoré ťa zbavia bolesti a zachránia ti nohu,“ prehovorila Biela medvedica. A mladý kovboj v strachu, že príde o svoju nohu, súhlasil. Odomkol klietku a pustil ju von. Biela medvedica splnila svoj sľub. Nazbierala potrebné listy a kvety, vytlačila z nich extrakt pomocou kameňa a namastila mu ranu. Vytiahla malú ihlu, nahriala ju na ohni a dieru v nohe zašila. Bolesti prešli, krvácanie sa zastavilo. Rana bola stabilizovaná. Mladý kovboj bol Bielej medvedici vďačný a niekoľkokrát sa jej poďakoval. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Veľmi mi to pomohlo. Vy Indiáni nie ste takí zlí, ako hovoria starší kovboji. Mimochodom, volám sa Joe,“ predstavil sa. „Vaše obsadzovanie území je bezvýznamné, môžete si zabrať nejaké voľné územia a našu osadu nechať na pokoji,“ prehovorila Biela medvedica. Joe sa zamyslel a súhlasil. Vzal mladú Indiánku za ruku a postavil sa v strede bojiska. Indiáni a kovboji prestali bojovať a upriamili pohľad na mladého kovboja, ako sa drží za ruku so šamanovu dcérou. „Prestaňte bojovať. Kmeň Apache je dobrosrdečný. Nezaslúži si pustošenie svojich osád. Predsa si môžeme nájsť územie, ktoré nepatrí nikomu a tam postavíme sieť železníc. Nemusíme ničiť iný domov kvôli našim túžbam,“ vysvetľoval mladý Joe. Podišiel k nim generál kovbojov. „Myslím si, že tento mladík má pravdu,“ povedal a presunul sa k náčelníkovi Apache. Podal mu ruku na znak mieru. Indiáni mier prijali a kovboji sa stiahli. Opustili osadu Indiánov a našli si neutrálne miesto pre svoju sieť železníc.

Šamanova dcéra Biela medvedica ukázala, že sa netreba báť spraviť prvý krok. Práve ten sa v živote robí najťažšie. Aj dve rozdielne kultúry môžu spoločne fungovať, ak budú rešpektovať záujmy toho druhého.

Páčila sa Vám rozprávka?

Môžete ju podporiť zaslaním malej SMSky 🙂