Autorské právo

Duševné vlastníctvo.

Na rozprávky na portáli www.rozpravkynadobrunoc.sk (ďalej len „portál) sa vzťahuje plné autorské právo na duševné vlastníctvo. Majiteľom týchto práv je tvorca rozprávok a obsahu tohto portálu je Ján Zajac, Hradečnica 30, 036 01 Martin, IČO: 46548912, DIČ: 1084540941, (www.rabbitstudio.sk ).

Akékoľvek vytváranie kópii obsahu z tohto portálu je zakázané. Akékoľvek zneužitie obsahu z portálu je považované za porušovanie autorských práv. Takéto  konanie, bude stíhané podľa zákona orgánmi na to určených.

Prosíme všetkých návštevníkov nášho portálu a akceptovanie autorského práva,

Kompletné znenie zákona o autorských právach, si môžete stiahnuť a prečítať tu: