KVÍZY

Malé vedomostné kvízy.

Otestujte svoje vedomosti.

/10
0 votes, 0 avg
4
Created on

Psy - V2

Poznáš plemena psov?

1 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

2 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

3 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

4 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

5 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

6 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

7 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

8 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

9 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

10 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
1
Created on

Psy - V1

Poznáš plemena psov?

1 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

2 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

3 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

4 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

5 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

6 / 10

Ako plemeno psa je na obrázku?

Question Image

7 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

8 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

9 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

10 / 10

Aké plemeno psa je na obrázku?

Question Image

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
1 votes, 5 avg
15
Created on

Vesmírny kvíz V1

Otestujte svoje vesmírne vedomosti.

1 / 10

Koľko planét sa nachádza v slnečnej sústave?

2 / 10

Kto bol, ako prvý na Mesiaci?

3 / 10

Ako sa volá oblek, ktorý nosia kozmonauti v otvorenom vesmíre?

4 / 10

Aká je najväčšia planéta v slnečnej sústave?

5 / 10

Ktorá v poradí je naša planéta Zem od Slnka?

6 / 10

Koľko mesiacov ma naša planéta Zem?

7 / 10

Ktorá planéta má prstenec?

8 / 10

Ako sa volá galaxia, v ktorej sa nachádza naša planéta Zem?

9 / 10

Ako sa volal prvý pes vo vesmíre?

10 / 10

Prečo sa kozmonauti vo vesmíre v rakete vznášajú?

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
16
Created on

Vesmírny kvíz V2

Otestujte svoje vesmírne vedomosti.

1 / 10

Prečo Mesiac v noci svieti?

2 / 10

Ako sa volá obrovské zoskupenie hviezd a plynov?

3 / 10

Je možné dýchať vo vesmíre?

4 / 10

Apollo 11 je:

5 / 10

Slnko je:

6 / 10

Čo používame na sledovanie vesmíru?

7 / 10

Ako sa volá obal, ktorý chráni Zem?

8 / 10

Podľa ktorej hviezdy, môžeme určiť sever?

9 / 10

Zem je:

10 / 10

Sputnik 1 je:

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
10
Created on

Matematický kvíz: sčítanie

Vypočítaj bez použitia kalkulačky.

1 / 10

Koľko je 4+8?

2 / 10

Koľko je 12+4?

3 / 10

Koľko je 8+6?

4 / 10

Koľko je 5+14?

5 / 10

Koľko je 3+6?

6 / 10

Koľko je 9+8?

7 / 10

Koľko je 5+6?

8 / 10

Koľko je 6+9?

9 / 10

Koľko je 4+13?

10 / 10

Koľko je 5+12?

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
5
Created on

Matematický kvíz: odčítanie

Vypočítaj bez použitia kalkulačky.

1 / 10

Koľko je 18-13?

2 / 10

Koľko je 9-9?

3 / 10

Koľko je 19-6?

4 / 10

Koľko je 9-5?

5 / 10

Koľko je 8-6?

6 / 10

Koľko je 17-8?

7 / 10

Koľko je 15-6?

8 / 10

Koľko je 16-11?

9 / 10

Koľko je 14-7?

10 / 10

Koľko je 7-6?

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
5
Created on

Matematický kvíz: geometria

Otestuje svoje vedomosti z geometrie.

1 / 10

Aký tvar je na obrázku?

Question Image

2 / 10

Koľko strán ma štvorec?

Question Image

3 / 10

Má štvorec na obrázku červenú farbu?

Question Image

4 / 10

Koľko štvorcov je na obrázku?

Question Image

5 / 10

Aký tvar je na obrázku?

Question Image

6 / 10

Aký tvar má televízor na obrázku?

Question Image

7 / 10

Koľko strán ma trojuholník?

Question Image

8 / 10

Aký štandardný tvar majú hodinky?

9 / 10

Koľko trojuholníkov je na obrázku?

Question Image

10 / 10

Akej farby je kruh na obrázku?

Question Image

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.

/10
0 votes, 0 avg
9
Created on

Svet zvierat V1

Otestujte svoje vedomosti o zvieratách.

1 / 10

Čím sa živý Koala medvedíkovitá?

Question Image

2 / 10

Pes je:

Question Image

3 / 10

Ktoré zviera môžeme naučiť rozprávať niektoré slová?

Question Image

4 / 10

Aký dravý vták je na obrázku?

Question Image

5 / 10

Koľko metrov meria žirafa?

Question Image

6 / 10

Aké zviera je na obrázku?

Question Image

7 / 10

Ako rýchlo môže bežať kôň?

Question Image

8 / 10

Koľko môže dosahovať dĺžka zubu hrocha?

Question Image

9 / 10

Koľko metrov môže dosahovať Vráskavec ozrutný?

Question Image

10 / 10

Koľko rokov sa dožíva Slon africký?

Question Image

Your score is

0%

Prosím, ohodnoťte kvíz.