Kúzelná konzerva 2

V prvej časti si Oscar s Alicou zakúpili na jarmoku kúzelnú konzervu. Netušili však, že zažijú vesmírne dobrodružstvo. Po návšteve planéty a zlatej hviezdy navštívia ďalšiu vesmírnu krásu a spoznajú nových vesmírne bytosti.

Autor: Johny Boundaries

Pridané: 28.5.2020

Dĺžka: Krátka rozprávka, 1071 slov

Dielo je chránené autorským právom. Akékoľvek vytváranie kópií na komerčné účely je zakázané. Viac tu. 

Kúzelná konzerva 2

o Radka Matušková | audio nahrávka

Oscar a Alica zažili zážitok, ktorý im vyrazil dych, s kúzelnou konzervou, ktorú si zakúpili od starčeka na jarmoku. Konzerva ich premiestnila do vesmíru, kde si pozreli krásy prekračujúce hranice Zeme.

Ráno po úžasnej ceste vesmírom sa Alica zobudila ako prvá a hneď utekala do Oscarovej izby. „Oscar, ešte spíš?“ pýtala sa. „Nie, už nie,“ odpovedal. Alica vkročila do izby a sadla si k Oscarovi na posteľ. „Poďme dnes na ďalšiu dobrodružnú cestu vesmírom,“ navrhla. Samozrejme, že Oscar nenamietal a súhlasil. Obaja fantazírovali, čo chcú vo vesmíre navštíviť. „Môžeme sa vybrať na Jupiter či Saturn alebo sa pozrieť na čiernu dieru,“ hlasno premýšľal Oscar. „Alebo sa pozrieme na Venušu,“ navrhla Alica. Natešení leteli schodmi dole do kuchyne. Presvedčili sa, že sú tam sami a pristúpili k chladničke. Obaja chmatli dvierka chladničky a natiahli ruky po kúzelnej konzerve. Spoločne chytili viečko, zatvorili oči a otvorili konzervu. Čakali to isté, ako keď ju otvorili prvýkrát. Ale keď otvorili oči, stále sedeli v kuchyni na podlahe. Pozreli sa na konzervu, ale v nej boli len sardinky. „Čo sa to stalo,Oscar? Prečo nie sme vo vesmíre? A prečo sú vo vnútri sardinky? Máme správnu konzervu?“ čudovala sa Alica. Oscar otočil konzervu a všimol si nápis Andromeda, čo znamenalo, že konzerva je správna. Zatvorili ju a vložili späť do chladničky. Posadili sa na lavičku v záhrade a chvíľu na seba pozerali. Nechápali, čo sa stalo. „Myslíš, že to bol len sen? Že sme včera neboli vo vesmíre a že žiadna kúzelná konzerva neexistuje? Že to bol len výplod našej fantázie?“ pýtal sa Oscar Alice. „Čo to táraš,Oscar? Nebol to žiadny sen! Bola to skutočnosť. Naozaj sme boli vo vesmíre,“ tvrdila Alica. „Počkaj, mám nápad, ako to overíme. Na zlatej hviezde nám predsa mystická bytosť v zlatom plášti darovala zlatý prášok, pamätáš?“ pýtal sa Oscar. Alici to hneď došlo. Vyskočila z lavičky a rozbehla sa do izby, kde pod posteľou ukryli zlatý prášok. Alica sa vrhla pod posteľ. Oscar ju dobehol. A naozaj. Bolo tam malé vrecúško so zlatým práškom. „Tak predsa to bolo skutočné! Nebol to žiadny sen!“ tešil sa Oscar. Ale stále nebola zodpovedaná druhá otázka. Prečo sa po otvorení konzervy nedostali do vesmíru, ale namiesto toho bola konzerva plná sardiniek? Opäť zišli dole na záhradu a posadili sa na lavičku. Ako tak premýšľali,Oscarovi to došlo. „Alica! Máme predsa zlatý prášok, ktorý každej bytosti s dobrým úmyslom splní želanie. Použime prášok na rozuzlenie problému s konzervou,“ navrhoval Oscar. Alica prikývla. Vysypali zlatý prášok do dlane a vyslovili svoje prianie: „Chceme vedieť, prečo nás kúzelná konzerva nepremiestnila do vesmíru, ale bola plná rýb.“ Zlatý prášok sa zdvihol do malého vzdušného víru. Chvíľočku takto letel a potom sa vysypal do Oscarovej dlane. Prášok vytvoril dve slová: NOCTE DEMUM. Obaja si tento odkazprečítali, ale nerozumeli jeho významu. Rozbehli sa za starkou v záhrade a opýtali sa jej: „Starká, starká, čo znamená NOCTE DEMUM?“ Nuž ale starenka to nevedela. Rozbehli sa k rodičom a opýtali sa na to isté. Ale ani oni im nevedeli odpovedať. Napadlo im, že v susedstve žije učiteľ. Učí na gymnáziu a je veľmi múdry. Zaklopali mu na dvere a povedali záhadné slová. „Deti, NOCTE DEMUMsú latinské slováa znamenajú ,iba v noci‘,“ odpovedal učiteľ. Oscar a Alica sa poďakovali a utekali späť domov. Obom to hneď bolo jasné. Kúzelná konzerva funguje len v noci. Preto v nej boli sardinky, pretože ju otvorili ráno počas dňa. Počkali do zotmenia a s nástupom noci vytiahli kúzelnú konzervu z chladničky, posadili sa do stredu kuchyne na podlahu a otvorili ju. Z konzervy v tmavej kuchyni vystrelilo úžasné svetlo, vesmírny prach a žiarivé hviezdy s planétami. Všetko pohltila tma a navôkol sa roztancovalo kopec krásnych svetielok. Alica a Oscar sa opäť ocitli vo vesmíre. Boli nadšení. Už vedeli, ako sa pohybovať, a tak sa pustili strmhlav do vesmíru. „Oscar,vždy som sa chcela zblízka pozrieť na kométu, ktorú zvykneme sledovať doma zo záhrady, ako si letí oblohou. Nájdime jednu z nich a poďme ju preskúmať,“ navrhla Alica. Oscar súhlasil, a tak sa rozhliadli vesmírom po kométe. Po chvíľke hľadania zahliadli krásnu kométu. „Alica, pozri! To je Halleyho kométa!“ zvolal Oscar a vyrazili smerom k nej. Spolu s Alicou ju dobehli a zoskočili na jej povrch. Bolo to neuveriteľné. Halleyho kométa letela rýchlosťou tisícov kilometrov za hodinu. Bolo vzrušujúce viesť sa na tak rýchlom vesmírnom telese. Upútal ich otvor na povrchu. „Čo sa skrýva pod týmto povrchom?“ spýtala sa Alica. Oscar trikrát zaťukal na otvor a ten sa otvoril. Do hĺbky kométy viedol rebrík. Obaja zatajili dych a zostúpili do útrob Helleyho kométy. Bola to malá vesmírna mašinka. Malé biele postavičky s červenými vlasmi neboli vyššie ako 30 centimetrov. Pobehovali okolo Alice a Oscara hore-dole a v rukách mali sklenené a žiarivé guľôčky. Napokon Oscar prehovoril: „Ahojte. Kto ste?“Vtom sa všetci bieli pracovníci kométy zastavili a otočili sa k Oscarovi a Alici. „My sme kométnici, sme vesmírni zapisovači. A kto ste vy?“ odpovedal jeden z bielych zapisovačov. Alica im vysvetlila, kto sú a odkiaľ prichádzajú. „A čo to zapisujete?“ pokračovala v otázkach Alica. Kométnik začal vysvetľovať: „Letíme v kométe cez celý vesmír, v ktorom sa vyskytujú milióny galaxií. Zapisujeme ich našou predstavivosťou, ktorú potom vložíme do malých sklenených guľôčok. Pozrite sa,“ kométnik im podal sklenenú guľôčku s galaxiou. Obzerali ju dookola. Bola nádherná. Pompézna. Ukrývala v sebe predstavivosť zloženú z miliónov malých hviezd a planét. „A kam veziete všetky tie guľôčky?“ vyzvedalOscar. „Všetky tieto sklenené guľôčky, ktoré ukrývajú galaxie, vezieme na planétu SOMNIUM. Vytvárame z nich obrovskú pyramídu, ktorej vrchol vysiela rozprávkové sny do vesmíru. Slúžia na to, aby sa všetkým živým bytostiam snívali nádherné rozprávkové sny,“ vysvetlil kométnik. Vzal Alicu a Oscara o poschodie nižšie a ukázal im prácu. Plná miestnosť sklenených guľôčok s galaxiami vo vnútri. „Vyberte si jednu a vezmite si ju so sebou. Bude vám prinášať krásne sny každú noc,“ ponúkol kométnik. Neváhali a spoločne si vybrali jednu sklenenú guľôčku so špirálovitou galaxiou. Kúzelná nádhera plná miliónov hviezd.

Vrúcne sa poďakovali za darček a poprosili kométnikov, či im neukážu cestu domov. Boli však ďaleko od Zeme, a tak kométnici zmenili kurz a obrovskou rýchlosťou sa dostali do elipsovitej dráhy Zeme. Halleyho kométa spomalila a Oscar s Alicou vyleteli von z kométy. Chytili sa za ruky a zatvorili oči.

Keď ich znova otvorili, boli opäť na podlahe uprostred kuchyne. Vzali sklenenú guľôčku s galaxiou a ukryli ju pod posteľ k mešcu so zlatým práškom.

Oscar a Alica zažili zážitok, ktorý im vyrazil dych, s kúzelnou konzervou, ktorú si zakúpili od starčeka na jarmoku. Konzerva ich premiestnila do vesmíru, kde si pozreli krásy prekračujúce hranice Zeme.

Ráno po úžasnej ceste vesmírom sa Alica zobudila ako prvá a hneď utekala do Oscarovej izby. „Oscar, ešte spíš?“ pýtala sa. „Nie, už nie,“ odpovedal. Alica vkročila do izby a sadla si k Oscarovi na posteľ. „Poďme dnes na ďalšiu dobrodružnú cestu vesmírom,“ navrhla. Samozrejme, že Oscar nenamietal a súhlasil. Obaja fantazírovali, čo chcú vo vesmíre navštíviť. „Môžeme sa vybrať na Jupiter či Saturn alebo sa pozrieť na čiernu dieru,“ hlasno premýšľal Oscar. „Alebo sa pozrieme na Venušu,“ navrhla Alica. Natešení leteli schodmi dole do kuchyne. Presvedčili sa, že sú tam sami a pristúpili k chladničke. Obaja chmatli dvierka chladničky a natiahli ruky po kúzelnej konzerve. Spoločne chytili viečko, zatvorili oči a otvorili konzervu. Čakali to isté, ako keď ju otvorili prvýkrát. Ale keď otvorili oči, stále sedeli v kuchyni na podlahe. Pozreli sa na konzervu, ale v nej boli len sardinky. „Čo sa to stalo,Oscar? Prečo nie sme vo vesmíre? A prečo sú vo vnútri sardinky? Máme správnu konzervu?“ čudovala sa Alica. Oscar otočil konzervu a všimol si nápis Andromeda, čo znamenalo, že konzerva je správna. Zatvorili ju a vložili späť do chladničky. Posadili sa na lavičku v záhrade a chvíľu na seba pozerali. Nechápali, čo sa stalo. „Myslíš, že to bol len sen? Že sme včera neboli vo vesmíre a že žiadna kúzelná konzerva neexistuje? Že to bol len výplod našej fantázie?“ pýtal sa Oscar Alice. „Čo to táraš,Oscar? Nebol to žiadny sen! Bola to skutočnosť. Naozaj sme boli vo vesmíre,“ tvrdila Alica. „Počkaj, mám nápad, ako to overíme. Na zlatej hviezde nám predsa mystická bytosť v zlatom plášti darovala zlatý prášok, pamätáš?“ pýtal sa Oscar. Alici to hneď došlo. Vyskočila z lavičky a rozbehla sa do izby, kde pod posteľou ukryli zlatý prášok. Alica sa vrhla pod posteľ. Oscar ju dobehol. A naozaj. Bolo tam malé vrecúško so zlatým práškom. „Tak predsa to bolo skutočné! Nebol to žiadny sen!“ tešil sa Oscar. Ale stále nebola zodpovedaná druhá otázka. Prečo sa po otvorení konzervy nedostali do vesmíru, ale namiesto toho bola konzerva plná sardiniek? Opäť zišli dole na záhradu a posadili sa na lavičku. Ako tak premýšľali,Oscarovi to došlo. „Alica! Máme predsa zlatý prášok, ktorý každej bytosti s dobrým úmyslom splní želanie. Použime prášok na rozuzlenie problému s konzervou,“ navrhoval Oscar. Alica prikývla. Vysypali zlatý prášok do dlane a vyslovili svoje prianie: „Chceme vedieť, prečo nás kúzelná konzerva nepremiestnila do vesmíru, ale bola plná rýb.“ Zlatý prášok sa zdvihol do malého vzdušného víru. Chvíľočku takto letel a potom sa vysypal do Oscarovej dlane. Prášok vytvoril dve slová: NOCTE DEMUM. Obaja si tento odkazprečítali, ale nerozumeli jeho významu. Rozbehli sa za starkou v záhrade a opýtali sa jej: „Starká, starká, čo znamená NOCTE DEMUM?“ Nuž ale starenka to nevedela. Rozbehli sa k rodičom a opýtali sa na to isté. Ale ani oni im nevedeli odpovedať. Napadlo im, že v susedstve žije učiteľ. Učí na gymnáziu a je veľmi múdry. Zaklopali mu na dvere a povedali záhadné slová. „Deti, NOCTE DEMUMsú latinské slováa znamenajú ,iba v noci‘,“ odpovedal učiteľ. Oscar a Alica sa poďakovali a utekali späť domov. Obom to hneď bolo jasné. Kúzelná konzerva funguje len v noci. Preto v nej boli sardinky, pretože ju otvorili ráno počas dňa. Počkali do zotmenia a s nástupom noci vytiahli kúzelnú konzervu z chladničky, posadili sa do stredu kuchyne na podlahu a otvorili ju. Z konzervy v tmavej kuchyni vystrelilo úžasné svetlo, vesmírny prach a žiarivé hviezdy s planétami. Všetko pohltila tma a navôkol sa roztancovalo kopec krásnych svetielok. Alica a Oscar sa opäť ocitli vo vesmíre. Boli nadšení. Už vedeli, ako sa pohybovať, a tak sa pustili strmhlav do vesmíru. „Oscar,vždy som sa chcela zblízka pozrieť na kométu, ktorú zvykneme sledovať doma zo záhrady, ako si letí oblohou. Nájdime jednu z nich a poďme ju preskúmať,“ navrhla Alica. Oscar súhlasil, a tak sa rozhliadli vesmírom po kométe. Po chvíľke hľadania zahliadli krásnu kométu. „Alica, pozri! To je Halleyho kométa!“ zvolal Oscar a vyrazili smerom k nej. Spolu s Alicou ju dobehli a zoskočili na jej povrch. Bolo to neuveriteľné. Halleyho kométa letela rýchlosťou tisícov kilometrov za hodinu. Bolo vzrušujúce viesť sa na tak rýchlom vesmírnom telese. Upútal ich otvor na povrchu. „Čo sa skrýva pod týmto povrchom?“ spýtala sa Alica. Oscar trikrát zaťukal na otvor a ten sa otvoril. Do hĺbky kométy viedol rebrík. Obaja zatajili dych a zostúpili do útrob Helleyho kométy. Bola to malá vesmírna mašinka. Malé biele postavičky s červenými vlasmi neboli vyššie ako 30 centimetrov. Pobehovali okolo Alice a Oscara hore-dole a v rukách mali sklenené a žiarivé guľôčky. Napokon Oscar prehovoril: „Ahojte. Kto ste?“Vtom sa všetci bieli pracovníci kométy zastavili a otočili sa k Oscarovi a Alici. „My sme kométnici, sme vesmírni zapisovači. A kto ste vy?“ odpovedal jeden z bielych zapisovačov. Alica im vysvetlila, kto sú a odkiaľ prichádzajú. „A čo to zapisujete?“ pokračovala v otázkach Alica. Kométnik začal vysvetľovať: „Letíme v kométe cez celý vesmír, v ktorom sa vyskytujú milióny galaxií. Zapisujeme ich našou predstavivosťou, ktorú potom vložíme do malých sklenených guľôčok. Pozrite sa,“ kométnik im podal sklenenú guľôčku s galaxiou. Obzerali ju dookola. Bola nádherná. Pompézna. Ukrývala v sebe predstavivosť zloženú z miliónov malých hviezd a planét. „A kam veziete všetky tie guľôčky?“ vyzvedalOscar. „Všetky tieto sklenené guľôčky, ktoré ukrývajú galaxie, vezieme na planétu SOMNIUM. Vytvárame z nich obrovskú pyramídu, ktorej vrchol vysiela rozprávkové sny do vesmíru. Slúžia na to, aby sa všetkým živým bytostiam snívali nádherné rozprávkové sny,“ vysvetlil kométnik. Vzal Alicu a Oscara o poschodie nižšie a ukázal im prácu. Plná miestnosť sklenených guľôčok s galaxiami vo vnútri. „Vyberte si jednu a vezmite si ju so sebou. Bude vám prinášať krásne sny každú noc,“ ponúkol kométnik. Neváhali a spoločne si vybrali jednu sklenenú guľôčku so špirálovitou galaxiou. Kúzelná nádhera plná miliónov hviezd.

Vrúcne sa poďakovali za darček a poprosili kométnikov, či im neukážu cestu domov. Boli však ďaleko od Zeme, a tak kométnici zmenili kurz a obrovskou rýchlosťou sa dostali do elipsovitej dráhy Zeme. Halleyho kométa spomalila a Oscar s Alicou vyleteli von z kométy. Chytili sa za ruky a zatvorili oči.

Keď ich znova otvorili, boli opäť na podlahe uprostred kuchyne. Vzali sklenenú guľôčku s galaxiou a ukryli ju pod posteľ k mešcu so zlatým práškom.

Zahraj sa kvíz o rozprávke

1. Čo sa stalo, keď Oscar a Alica otvorili konzervu?

a) Ocitli sa vo vesmíre
b) Konzervá bola plná sardiniek
c) Nedokázali ju otvoriť

 

2. Čo im povedal zlatý prášok?

a) že len v noci funguje konzerva
b) že už nefunguje
c) že si musia kúpiť novú konzervu

 

3. Čo navštívil Oscar s Alicou?

a) Mesiac
b) Jupiter
c) Halleyho kométu

 

4. Čo ukladali do sklenených guľôčok kometníci?

a) Galaxie
b) Mimozemšťanov
c) Vesmírne kamene

 

5. Čo robili so sklenenými guľočkami?

a) rozdávali ich
b) stavali pyramídu
c) predávali ich

 

6. K čomu slúžila pyramída?

a) kvoli dizajnu
b) ako hrobka
c) vysielali krásne sny

 

7. Aký darček dostali Alica a Oscar?

a) sklenenú guľočku
b) kúsok zlata
c) mapu

 

Správen odpovede:
1b, 2a. 3c, 4a, 5b, 6c, 7a

Páčila sa Vám rozprávka?

Môžete ju podporiť zaslaním malej SMSky 🙂